0907.675.710
Dịch vụ SEO, thiết kế web, quảng cáo Google Adwords - CTRL MEDIA

Thiết kế web Loadcell.Com.Vn

CtrlVn thiết kế web LoadcellCtrlVn thiết kế web Loadcell.Com.Vn

 

Loadcell.Com.Vn là trang web của Công Ty Cân Điện Tử Sao Việt, chuyên cung cấp các loại cân điện tử, cân đóng bao, cân oto,... đặc biệt là cảm biển lực Loadcell. Cân điện tử sử dụng loadcell đã trở thành phương pháp đo lường tối ưu và dần dần thay thế các phương pháp đo lường khác vì đo lường bằng cân điện tử sử dụng loadcell có độ chính xác cao, ít ảnh hưởng bởi tác động môi trường và dễ dàng kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống sản xuất so với các phương pháp đo khác như đo thể tích, đo lưu lượng, đo bằng cân cơ học …

 

Trang chủ: www.loadcell.com.vn

Công nghệ sử dụng:
Lập trình trên nền công nghệ PHP 5.3
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: My SQL
Giao diện HTML + CSS3
Công nghệ khác: jQuery, Ajax…

Copyright © CTRL MEDIA
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường